I Logos

zorgt voor betekenisvolle informatie in het sociale domein!

I Logos is opgericht om grip te krijgen op de transities in de zorg en het sociaal domein. Het is sinds 2013 een samenwerkingsverband van betrokken bedrijven die antwoord geven op wat deze digitale transities concreet voor zorg, burgers en overheden betekenen. Omdat je ‘het pas ziet, als je het doorhebt’ zet I Logos ‘betekenisvolle IT’ in om zicht te geven op wat daadwerkelijk nodig is om te komen tot netwerkzorg en 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Cases

Van digitaal naar mensentaal. Hoe komen we met elkaar in dialoog over maatschappelijke thema’s? Liefst met feiten onderbouwd. Dat is een zoektocht die we met I logos al een aantal jaren maken. In deze ‘reis’krijgen we veel vragen, doen we projecten en poc’s en willen af en toe ook even doorpakken. Hackathons zijn daarvoor een mooi middel. Één dag, één vraag, enthousiaste mensen en goed eten/drinken. Twee voorbeelden van waar we aan mee deden:

Bedweter App

De juiste mens op het juiste moment in het juiste bed. Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar is nog niet eenvoudig. De burger die in zorg komt, gaat daar natuurlijk ook weer een keer uit. Soms naar huis en soms naar een andere vorm van ondersteuning. Voor zowel de patient als voor de zorginstellingen zou het veel moeite, zorg en tijd schelen als de match tussen zorgvraag en ‘het juiste bed’ soepel gemaakt zou kunnen worden. Transferverpleegkundige en/of artsen zijn nu soms uren of zelfs dagen bezig om patienten op de goede plek te krijgen.
I logos heeft op de hackathon van de rekenkamer, in de tweede kamer, een bèta versie van de Bedweter app neergezet. Hiervoor hebben we een aanmoedigingsprijs gewonnen van de open state vakjury.

Learn more

Wonen en ouderen: Who cares?

Woningcorporaties en gemeenten hebben een grote opgave om het aanbod van woningen af te stemmen op de vraag. Met de nieuwe woningwet 2015 worden hierover afspraken gemaakt tussen woningcorporaties en gemeenten. Maar waar baseer je deze afstemming op? En is de oplossing betaalbaar? In de Accountability Hack bij de Rekenkamer hebben we onderzocht (op basis van open data) of in de verschillende gemeenten hiervoor voldoende geld beschikbaar is. Tijdens deze dag kwam ook het ministerie van BZK, Aedes en het CBS meehelpen om de ‘feiten’ boven tafel te krijgen. Een mooie co productie met heldere inzichten was het resultaat.

Learn more

Wie doet er mee?

I Logos is een netwerkorganisatie welke eind 2012 speciaal is opgericht om inzichten te bieden in kansen, bedreigingen en ‘oplossingen’ rond de zorg en de gemeentelijke 3D transitie. Hiertoe werken we samen met 13 organisaties die allemaal reeds jaren ervaring hebben in de verschillende ‘modules’ van het model: Dataschoning, Business intelligence, HIS ontsluiting, Zaak/regiesystemen, Digitale zorgomgeving, Geoinformatie.

Participerence bedrijven

Immens
Informatters
datprof
Verheyden
U & Ik

Samenwerkende bedrijven

Smartenup
Sinzer
Synerscope

Kennis partners

Mezza Lama
Shintolabs
Zorginstituut Nederland
MedMij
IHE
De hictoloog