I Logos

Langer thuiswonen en Prestatieafspraken Gemeenten Woningcorporaties

Woningcorporaties zorgen voor de woonruimte voor mensen met lagere inkomens. Met de nieuwe Woningwet 2015 maken de woningcorporaties met de gemeenten hierover prestatieafspraken. Met de aankomende vergrijzing is het voor ouderen natuurlijk van het grootste belang dat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Maken gemeenten en woningcorporaties hierover ook afspraken? In de Accountablitity Hack bij de Rekenkamer heeft iLogos, een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen, gekeken of in de verschillende gemeenten hiervoor voldoende geld beschikbaar is. Resultaat is een interactieve kaart van Nederland, benaderbaar voor B&W, Raadsleden en medewerkers van gemeenten, woningcorporatie en de burgers.

Wat willen gemeenten en woningcorporaties investeren?

De woningcorporaties hebben per gemeente aangegeven wat zij willen investeren in nieuwbouw, woningverbetering en huuraanpassingen. Ook de gemeenten beschikken over een eigen vermogen, waarmee investeringen mogelijk zijn. Het Planbureau voor de leefomgeving maakt voorspelling over de toekomstige bevolking: waar wonen hoeveel huishoudens en inwoners, ook naar leeftijd. Hiermee is groei en krimp in beeld. Alle gegevens zijn uitgedrukt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het beeld kan per gemeente sterk verschillen: Sommige gemeenten zijn rijk met arme woningcorporaties of andersom, soms wonen er relatief weinig ouderen, maar zijn toch veel investeringen van de woningcorporaties nodig, zoals in de studentensteden. De gemiddelde score van alle variabelen geeft een totaalbeeld dat is weergegeven in de kaarten. Sommige gebieden staan er beter voor dan andere gebieden!
map-1

Toekomstige aanvullingen

Nu is een beperkt aantal gegevens gebruikt die leiden tot een eerste beeld. Hieraan zijn nog allerlei gegevens over ouderen en zorg toe te voegen. Vanuit de doelstelling van iLogos: betekenisvolle informatie voor het sociale domein, zijn binnen de gemeente ook allerlei bronnen te toe te voegen. iLogos heeft daarvoor een datafabriek ontwikkeld die ook op dit beleidsveld kan worden ingezet. Dit maakt het mogelijk om data vanuit het socaiel domein, de woningcorporatiesector en de zorg te combineren. Hiermee kunnen bewoners en organisaties problemen identificeren, en onderbouwd bepalen welke oplossingen of instrumenten in de verschillende wijken en buurten zouden moeten worden ingezet.

Ilogos team aan het werk