I Logos is opgericht om grip te krijgen op de transities in het sociale domein. Het is een samenwerkingsverband van betrokken bedrijven die antwoord geven op wat de transities concreet voor burgers en overheden betekenen. Omdat je ‘het pas ziet, als je het doorhebt’ zet I Logos ‘betekenisvolle IT’ in om zicht te geven op wat daadwerkelijk nodig is om te komen tot 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Wie doet er mee?

I Logos is een partnerorganisatie welke eind 2012 speciaal is opgericht om inzichten te bieden in kansen, bedreigingen en ‘oplossingen’ rondom de 3D transitie. Hiertoe werken we samen met 13 organisaties die allemaal reeds jaren ervaring hebben in de verschillende ‘modules’ van het model: Dataschoning, Business intelligence, HIS ontsluiting, Zaak/regiesystemen, Digitale zorgomgeving, Geoinformatie.

Participerende bedrijven

Samenwerkende bedrijven

Kennis partners