Van digitaal naar mensentaal. Hoe komen we met elkaar in dialoog over maatschappelijke thema’s? Liefst met feiten onderbouwd. Dat is een zoektocht die we met I logos al een aantal jaren maken. In deze ‘reis’krijgen we veel vragen, doen we projecten en poc’s en willen af en toe ook even doorpakken. Hackathons zijn daarvoor een mooi middel. Één dag, één vraag, enthousiaste mensen en goed eten/drinken. Twee voorbeelden van waar we aan mee deden: